ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයක්

ක්‍රීඩා

මහනුවර මහනගර සභා ගෘහස්ථ ක්රී ඩාගාරය විවෘත කෙරේ.
ජාත්යරන්තර ප්ර්මිතියෙන් යුත් ක්රීවඩා අත්දැකීමක් මහනුවර තරුණ පිරිසට ලබාදීම අරමුණයි.
බැඩ්මින්ටන්, මේසපන්දු, දැල්පන්දු, අත්පන්දු ආදී ක්රීිඩා සඳහා මෙන්ම ප්රේ ක්ෂකයින් 2000ක් සඳහා ද එහි ඉඩකඩවේ.
ඊට අමතරව සම්මන්ත්රපණ හා උත්සව ශාලා , ක්රී,ඩක ක්රීආඩිකාවන්ට නේවාසික පහසුකම් ද එයට ඇතුලත්වේ.
රු. මිලියන 220ක් වැය කරමින් එය ඉදිකර ඇත්තේ වසර 245ක් ගව ඝාතකාගාරයක් පවත්වාගෙන ගිය සුදුහුන්පොල භූමියකයි.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lakdana.lk/2018/06/13/%e0%b6%9c%e0%b7%98%e0%b7%84%e0%b7%83%e0%b7%8a%e0%b6%ae-%e0%b6%9a%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b7%93%e0%b6%a9%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b6%ba%e0%b6%9a%e0%b7%8a/
Twitter

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *