නව ඇමති ලේකම්වරු

දේශපාලන

නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු පත් කෙරෙති.

ඔවුහු 21 වැනි දා පස්වරුවේ කොළඹ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත් හ.

නව ලේකම්වරුන් –

01- හේමසිරි ප්‍රනාන්දු – ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
02- එස්.එම්.මොහොමඩ් මහත්මිය – තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
03- වී. සිවඥානසෝති – ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථීක කටයුතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා
පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු, නිපුණතා
සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු
04- පද්මසිරි ජයමාන්න – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
05- ආර්.එම්.ඩී.බී. මීගස්මුල්ල – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
06- ජේ.ජේ. රත්නසිරි – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
07- ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටගොඩ – විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
08- එල්.පී. ජයම්පති – ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය
09- එන්.රූපසිංහ – මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
10- එච්.ටී. කමල් පද්මසිරි – අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත්‍යාංශය
11- ජේ.ඒ. රංජිත් – වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය
12- ඒ.පී.ජී. කිත්සිරි – බුද්ධ ශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
13- එල්.ඩී. සේනානායක – කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
14- ඩී.එම්.ඒ.ආර්.බී. දිසානායක – මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
15- පී. සුරේෂ් – කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
16- එච්. එම්. ගාමිණි සෙනෙවිරත්න – කම්කරු, වෘත්තීය සමිති සබ`දතා හා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍යාශය
17- කේ.ඩී.එන්.ආර්. අසෝක – කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීන අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත
පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
18- කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර – කෘෂිකර්ම, ග්‍රාමීය ආර්ථීක කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග
සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
19- රවීන්ද්‍ර හේවාවිතාරණ – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන
අමාත්‍යාංශය
20- ඩබ්ලිව්. එච්. කරුණාරත්න – ඉඩම් සහ පාරලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
21- එම්.වයි.එස්. දේශප්‍රිය – ජාතික ඒකබද්ධතා, රාජ්‍ය භාෂා, සමාජ ප්‍රගති සහ හින්දු ආගමික
කටයුතු අමාත්‍යාංශය
22- කේ.පී. බර්නාඩ් වසන්ත සිල්වා – නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
23- එස්.ටී. කොඩිකාර – සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා
පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය
24- ඩබ්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා – විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා
අමාත්‍යාංශය
25- වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය – සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය
26- එම්.එම්.පී.කේ මායාදුන්නේ – නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
27- එස්. හෙට්ටිආරච්චි – මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය
28- ආර්.පී. ආරියසිංහ – විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
29- පරාක්‍රම දිසානායක – වරාය හා නාවුක කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

සියලු ඡායාරූප ලක්දන ෆේස්බුක් පිටුවේ..

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lakdana.lk/2018/12/23/%e0%b6%b1%e0%b7%80-%e0%b6%87%e0%b6%b8%e0%b6%ad%e0%b7%92-%e0%b6%bd%e0%b7%9a%e0%b6%9a%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b7%80%e0%b6%bb%e0%b7%94/
Twitter

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *