කොරියානු විභාගයට අයදුම්පත් කැඳවේ.

රටතොට

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයට අයදුම්පත් කැඳවේ.

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පැවැත්වෙන අදාල පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම ඉකුත් මාර්තු 26 වැනි දා ආරම්භ වූ අතර 29 වැනි දා දක්වා සිය මධ්‍යස්ථාන 18 ක දී සිදුකෙරෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය කියයි.

අයදුම්පත් නිකුත් කිරීමේ පළමු දිනය වූ 26 වැනි දා අයදුම්පත් 4998 ක් නිකුත් කර ඇත. වැඩි ම අයදුම්පත් ප්‍රමාණය නිකුත් කර ඇත්තේ තංගල්ල විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානයෙනි.

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන, ඉදිකිරීම් හා ධිවර අංශයන්හි රැකියා සඳහා අදාල අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම සිදුකෙරේ.

අයදුම්පත් නිකුත් කරනු ලබන කාර්යාංශයේ මධ්‍යස්ථාන –

01 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පළාත් කාර්යාලය, අංක 395/12 ඒ, මුදිත මාවත, කඩපනහ, අනුරාධපුරය (දු. අංක 025-2223464)

02 කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පළාත් කාර්යාලය, අංක 235/32, විජයබා මාවත, මීගමු පාර, කුරුණෑගල (දු. අංක 037-2225854)

03 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පළාත් කාර්යාලය, අංක 353, කෙහෙල්වල, කිරිබත්කුඹුර (දු. අංක 081-2068104)

04 – බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, අංක 204, බදුල්ල පාර, හාලිඇල (දු. අංක 055- 3053760)

05 රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පළාත් කාර්යාලය, අංක 89/6, විද්‍යාල මාවත, හිදැල්ලන, රත්නපුර (දු. අංක 045-2232429)

05 වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 56, දුම්රියපොළ පාර, වෛරවපුලියන්කුලම, වවුනියාව (දු. අංක 024-2225909)

07 කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරනායක මාවත, මතුගම වත්ත, මතුගම (දු. අංක 034-22471880)

08 ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 289, කොළඹ පාර, මහමෝදර, ගාල්ල (දු. අංක 091-2235828)

09 පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 63, නව නගරය, පොළොන්නරුව (දු. අංක 027-2227499)

10 ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 344, 4 වන සැතපුම් කණුව, නුවර පාර, ත්‍රිකුණාමලය (දු. අංක 026-2242107)

11 හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථානය, යායවත්ත, ගොඩිගමුව (දු. අංක 047-2240667)

12 ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – සහන පියස මධ්‍යස්ථානය, අංක 101/5/3, මීගමු පාර, කටුනායක.(දු. අංක 011-2259952)

13 කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 241/1, පරණ පාර, පන්නිපිටිය (දු. අංක 011-2846904)

14 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 03, නිශ්ශංක මාවත, දඹුල්ල (දු. අංක 066-2284074)

15 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 23/58 ඒ, ගැමුණුපුර, අම්පාර (දු. අංක 063-2223413)

16 පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, මයියක්කුලම, කොළඹ පාර, හලාවත (දු. අංක 032-2224056)

17 මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 435/1, කන්නකායි අම්මන් කෝවිල් පාර, මඩකලපුව (දු. අංක 065-2228770)

18 යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, අංක 56, චැපල් වීදිය, යාපනය (දු. අංක 021-2220682)

අයදුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා විභාග අපේක්ෂකයා පෞද්ගලික ව ඉදිරිපත් විය යුතු බව නිවේදනය කරන විදේශ සේවා නියුක්ි කාර්යාංශය,රැකියා ලබාදෙනු ලබන්නේ කොරියාවේ රැකීරක්ෂා හා කම්කරු අමාත්‍යාංශය මගින් වන බව පෙන්වා දේ.

අදාල රැකියා පරිපාලනය කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කරන අතර, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එහි සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරයි.

ඊට අම කිසිදු පුද්ගලයෙකුට ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් විය නොහැකි වන බවත්, කොරියානු රැකියා වෙනුවෙන් වෙනත් කිසිදු අතරමැදි පුද්ගලයෙකුට මුදල් ලබාදීමෙන් වලකින ලෙසත් කාර්යාංශය කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

වැඩිදුර තොරතුරු අදාල මධ්‍යස්ථානයේ දුරකථන අංකය අමතා ලබාගත හැකි ය.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lakdana.lk/2019/03/27/%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%bb%e0%b7%92%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%b1%e0%b7%94-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%b7%e0%b7%8f%e0%b6%9c%e0%b6%ba%e0%b6%a7-%e0%b6%85%e0%b6%ba%e0%b6%af%e0%b7%94%e0%b6%b8%e0%b7%8a%e0%b6%b4/
Twitter

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *