අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ලැප්ටොප් පරිගණක

විශේෂ

දුරසථව සිට අධිකරණ කටයුතු පවතවාගත යාම හා නඩු වීමසීම සිදු කිරීම සඳහා එකසත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන
වැඩසටහන මඟින් අධිකරණ අමාතයාංශයට ලැප්ටොප් පරිගණක පිරිනමයි.

අධිකරණ අමාතය ජනාධිපති නිතිඥ මොහොමඩ් අලි සබරි විසින් එකසත් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනක කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව දුරසථව සිට අධිකරණ කටයුතු පවතවාගතෙ යාම හා නඬු ඇසීම සිදු කිරීම සඳහා ලැප්ටොප් පරිගණක 554 අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත පිරිනැමීම සිදු විය.

එම අරමුදලේ මරෙට ⁣නේවාසික නියෝජිත Robert Juhkm විසින් අධිකරණ අමාතය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබරි වෙත දෙසැම්බර් 22 දින පස්වරුවේ මෙම ලැප්ටොප් පරිගණක පිරිනැමීම
අධිකරණ අමාතයාංශ ශ්‍රවනාගාරයේ සිදුවිය.

දුරස්ථව සිට සිදුකරන මෙම නඬු ඇසීමේ ක්‍රියාවලිය අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටල්කරනය කිරීමය අධිකරණ
අමායාංශය දිරි කාලීන වැඩසටහන තබන පියවරක් ලෙසෙ ආරම්භ කර ඇත.

මෙම භාරදීමේ අවස්ථාවට අධිකරණ අමාතය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි, අමාත්‍ය ලේකම් ලක්කොට
එම.එම්.පී.කේ.මායාදුන්න, එක්සත් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන මෙරට නේවාසික නියා්ජිත Robert Juikm ඇතුළු අධිකරණ අමාතයාංශය නිළදාරීන් හා එක්සත් ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහනේ නියෝජිතයන් ද එකවිය.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lakdana.lk/2020/12/23/%e0%b6%85%e0%b6%b0%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b6%bb%e0%b6%ab-%e0%b6%85%e0%b6%b8%e0%b7%8f%e0%b6%ad%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%82%e0%b7%81%e0%b6%ba%e0%b6%a7-%e0%b6%bd%e0%b7%90%e0%b6%b4%e0%b7%8a/
Twitter

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *