ජාතික සුරක්ෂිතතා දිනය

අනාවරණ

වර්තමානයේ රටේ පවතින කෝවිඩ් – 19 ව්‍යසනය හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබාදී ඇති
මාගෝපදේශ සහ නීති රීති අනුගමනය කරමින් “2020 ජාතික සුරක්ෂිතතා දිනය” සීමිත පිරිසකගේ
සහභාගීත්වයෙන් සැමරීම සඳහා කටයුතු යොදා ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ
කරයි.
එහිදී දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සර්ව ආගමික වතාවත් සිදුකර ආපදාවලින් මියගිය ජනතාවට පිං පැමිණවීම සිදු
කිරීමට දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක විසින් සැලසුම් කර තිබේ. ආපදා
කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින කෝවිඩ් – 19 තත්වය සලකා බලා
කොල්ලුපිටිය මල්ලිකා වැඩිහිටි නිවාසයේ වාසය කරන මව්වරුන්ට දානමය පිංකමක් සිදු කර
ආපදාවලින් මිය ගිය ජනතාවට පිං පැමිණවීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.
2004 වසරේ දෙසැම්බර් 26 වන දින සිදු වූ සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මස 26 වන
දින ජාතික සුරක්ෂිතතා දිනය ලෙස නම් කර තිබේ. සුනාමි ව්‍යසනයෙන් මියගිය සියලු දේශීය සහ
විදේශීය ජනතාව සිහිපත් කරමින් 2005 වර්ෂයේ සිට සෑම වර්ෂයකම දෙසැම්බර් 26 වන දින ආපදා
කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජාතික මටටමින් සහ දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකක
මගින් මෙන්ම දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ද සර්ව ආගමික වැඩසටහන් පවත්වා ආපදාවලින් මියගිය ජනතාවට පිං
පැමිණවීම හා ඊට සමගාමිව විවිධ වැඩසටහන් පවත්වමින් ආපදාවලින් මහජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපළ
සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
http://lakdana.lk/2020/12/27/%e0%b6%a2%e0%b7%8f%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%9a-%e0%b7%83%e0%b7%94%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8a%e0%b7%82%e0%b7%92%e0%b6%ad%e0%b6%ad%e0%b7%8f-%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%b1%e0%b6%ba/
Twitter

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *