සුභ නව වසරක් වේවා!

2014 සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර

නව සඳ බැලීම‍‍

අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා 2014 ක් වූ අප්‍රේල් මස 04 වැනි සිකුරාදා දින ද අභිනව සූර්ය වර්ෂය සඳහා මැයි මස 01 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින ද නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය

අප්‍රේල් මස 12 වැනි සෙනසුරාදා දින නුගපත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි වාසය මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව

අප්‍රේල් මස 14 වැනි සඳුදා පූර්ව භාග 07.37ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙයි.

පුණ්‍ය කාලය

අප්‍රේල් මස 14 වැනි සඳුදා පූර්ව භාග 01.13 සිට (අප්‍රේල් මස 14 වැනි සඳුදාට එළිවන පාන්දර) අප්‍රේල් 14 වැනි සඳුදා අප‍ර භාග 02.01 දක්වා පුණ්‍ය කාලය. අප්‍රේල් 14 වැනි සඳුදා පූර්ව භාග 01.13ට පළමුව ආහාර අනුභව කොට සියලු වැඩ අතහැර ආගමික වතාවත් වල යෙදීම ද, පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම් පූර්ව භාග 07.37 සිට අපර භාග 02.01 දක්වා පහත දැක්වෙන අයුරු වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී නැකත් චාරිත්‍ර විධි ඉටු කිරීම ද මැනවි.

ආහාර පිසීම

අප්‍රේල් මස 14 සඳුදා පූර්ව භාග 10.17ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා ළිප් බැඳ, ගිනි මොලවා දී කිරි සහ උක් හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් ද, කැවිලි වර්ගයක් ද පිළියෙල කර ගැනීම මැනවි.

 

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා  ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 14 සඳුදා පූර්ව භාග 11.05ට සුදු වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 16 වැනි බදාදා දින පූර්ව භාග 11.16ට කොළ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා හිසට ‍ෙකාහොඹ පත් ද, පයට කොලොන් පත් ද තබා තෙල් සහ කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

රැකීරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම

අප්‍රේල් මස 17 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පූර්ව භාග 06.16ට රන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී තල මිශ්‍ර කිරිබත් සහ හකුරු අනුභව කර බටහිර දිශාව බලා රැකීරක්ෂා සඳහා පිටත්වීම මැනවි.

ඉහත සියලු නැකත් වේලාවන් පිළියෙල කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සම්මත ඔරලෝසු වේලාවට අනුව සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකත් කමිටුව විසින් බව සැලකිය යුතුයි. 

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න