පීකොක් තටාකය හිස් කෙරේ

පීකොක් මන්දිරයේ වැලි ඉවත් කිරීම අරඹයි.

කොළඹ අපරාධ විමර්ෂණ කොට්ඨාශයේ ප්‍රධානී විජිත් ගුණරත්නගේ සහ රාජගිරිය පොලිස් විමර්ෂණ කමිටුවේ අධීක්ෂණයෙන් මෙය සිදු කෙරිණ.

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිවරණයෙන් පරාජය වූ පසුව ඔහුගේ නවාතැන ලෙස පීකොක් මන්දිරය පරිත්‍යාග කිරීමට සූදානම් විය.

එහෙත් එලෙස පරිත්‍යාග කලහොත් තමා විවාහයෙන් දික්කසාද වන බවට ඒ.එස්.පී. ලියනගේ බිරිඳ තර්ජනය කිරීම නිසා එය වැලකිණ.

ඒ වන විටත් එහි පිහිණුම් තටාකය මුහුදු වැල්ලෙන් වසා තිබිණ.

අපලයක් නිසා තටාකය වැලි දමා වැසූ බවත් එසේ වැසීමේදී මහින්ද රාජපක්ෂට අයත් රත්‍රං තොගයක් වැළලූයේ යැයි ආරංචි පැතිරුන බවත් ඒ.එස්.පී.ලියනගේ පොලිසියට පැවසීය.

සේවකයෝ දස දෙනෙක් යොදවා වැලි ඉවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

කුඩා බඳුන් වලින් ගන්නා වැලි රැයිසියක සිදුරු මගින් හලමින් පරීක්ෂා කෙරේ. 

පීකොක් තටාකය හිස් කෙරේ
සංඛ අබේගුණසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න