මොහු අඳුනනවා ද?

මාලඹේ පුද්ගලික බැංකුවක මුදල් සොරා ගැන්මට තැත් කළ අයෙකු සොයාගැනීමට පොලීසිය මහජන සහාය පතයි.

ඔහු ජුනි 17 වැනි දා එහි ඒ.ටී.එම්.යන්ත්‍රය බිඳ මුදල් සොරාගැනීමට උත්සාහ දරා ඇත.

සිද්ධිය පටිගත වී ඇති බැංකු ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියේ දසුන් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

ඔහු හඳුනන්නේ නම් ළඟ ම ඇති පොලිස්ථානය වෙත ඒ බව දන්වන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහකාර පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මාලඹේ පුද්ගලික බැංකුවක් බිඳීමට වෙර දැරූ මොහු අඳුනනවා ද?
ආර්යනා විජේතිලක
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න