රතු නාමයෝජනා

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එළඹෙන මහ මැතිවරණය සඳහා නාමයෝජනා අත්සන් කරයි.

අදාල අපේක්ෂකයින් පක්ෂ ලේකම් ටිල්වින් සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ සඳහා අත්සන් තැබූ හ. ‍

කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායකයා වශයෙන් ජවිපෙ නායක අනුර දිසානායක ජූලි 11 වැනි දා  නාමයෝජනා සඳහා අත්සන් තබන ලදී. 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දිස්ත්‍රික් 22ක සඳහාම නාමයෝජනා ලබාදීමට නියමිත ය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නාමයෝජනා සඳහා අත්සන් තැබූ මොහොත
සංඛ අබේගුණසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න