මයිකල් යයි,මාස්ටර් එයි,ට්‍රම්ප්ගේ වැඩ

ඇමරිකානු නව ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්  විසින්  ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ නව උපදේශකවරයෙක් පත්කරනු ලැබ සිටියි. ට්‍රම්ප් බලයට පැමිණීමත් සමග සිය ජාතික ආරක්ෂාව පිලිබඳ  උපදේශකවරයා වශයෙන් හිටපු හමුදා ජෙනරාල් වරයෙකු වන මයිකල් ෆ්ලින්  පත් කරගනු ලැබීය. නමුත්  ඔහුට එම රාජකාරියේ කටයුතු කිරීමට ට්‍රම්ප් ඉඩ ලබා දුන්නේ සති තුන කුත් දවස්  තුනක් පමණි. 
ට්‍රම්ප් ගේ නවතම තේරීම් වී ඇත්තේ තවත් හිටපු හමුදා නිලධාරියෙක් වන ජෙනරාල් හර්බට් රේමන්ඩ් මැක්මාස්ටර්ය.

 

ලක්ෂිණී බෝපගේ
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න