නව මුදල් රාජ්‍ය ඇමති

නව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න ජුනි 01 වැනි දා පෙරවරුවේ කොළඹ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී සිය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කළේ ය.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග, භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජ්‍ය ලේකම් ජී.ඩී.සී. ඒකනායක, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ආර්. සේමසිංහ ඒ අවස්ථාවට එක් වූ හ.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1220427784753249

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න