සයිටම් සිසුන්ගෙන් සහනාධාර

ගංවතුරින් පීඩාවට පත් ජනතාවගේ ජන ජීවිතය යළි නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය වියළි ආහාර සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය එකමුතුව ක්‍රියාවට නගයි.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ගාල්ල කාර්යාලයේ ගංවතුර ආධාර එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය වෙත ඔවුන් සිය ආධාර ලබාදුන් අතර විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් දේශප්‍රිය ලියනගේ විසින් එම ආධාර තොගය භාරගත්තේ ය.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1225595930903101

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න