පොලීසියට කබඩි ජයක්

අන්තර්ක්‍රීඩා සමාජ වෙරළ කබඩි සූරතාව 2017 සාර්ථක ව නිම වේ.

තරගාවලිය ඉකුත් 22,23 දෙදින තංගල්ල,මැදකැටිය වෙරළ තීරයේ දී පැවැත්විණ.

කාණ්ඩ 02 ක් යටතේ ත්‍රිවිධ හමුදා ඇතුළු කණ්ඩායම් 19 ක් ඊට තරග වැදිණි.

එහි සුපර්ලීග් කාණ්ඩයේ 03 වැනි ස්ථානය දිනාගන්නා ලද්දේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් කණ්ඩායම ය.

ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කබඩි සංගමය තරගාවලිය සංවිධාන කරන ලදී.

 

වරුණ සිරිනාග
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න