ජුනි 23 වැනි දා

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පැවැති වාහන ලිපි ගොනු 597 ක් අස්ථානගතවීම පිළිබඳ විමර්ශනය කිරිමට පත් කළ කමිටුවේ ප්‍රධානියා එම ලිපි ගොනු අතුරුදහන්විමට අදාල කටයුතුවල නිරත වූ අයෙකු බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ තුන් වෙනි වාර්තාවෙන් හෙළිදරව් කර ඇත.
එම කමිටුව පත් කළ පසුව ද ලිපිගොනු අස්ථානගතව ඇති බවට වාර්තා වන බවද රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හමුවේ හෙළිදරව් වී තිබේ. රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් 2016/05/04 සිට 2016/10/28 දක්වා කාලය තුළ කරනා ලද විමර්ශන ඇතුළත් දෙවන වාර්තාව එහි සභාපති නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් 23 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.
අස්ථානගත වූ ලිපිගොනු නැවත ලබා දෙන ලෙස කරන ලද නියෝගය ප්‍රකාරව මේ වන විටද ලැබි ඇත්තේ ලිපි ගොනු 597 න් 33 ක් පමණක් බවත් එයට අමතර වශයෙන් ඉල්ලා ඇති තොරතුරු කිසිවක් ද ලැබි නොමැති බවත් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පෙන්වා දි තිබේ.
2015 වසර තළ ලියාපදිංචි නව වාහන 668,907 තුළ පවතින මෝටර් කාර් රථ 105,628 ක් පිළිබඳ තොරතුරු රේගු වාර්තා සමඟ සැසදීමේදි වාහන 164 ක තොරතුරු නොසැසදෙන බවටද අනාවරණය වී ඇත. අත්ට්‍රැක්ටර් ආනයනය කළ රේගු සටහන් කර භාවිතා කරමින් ව්‍යාජ ලෙස ප්‍රාඩෝ වර්ගයේ ජිප් රථ 7 ක් සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ග මාසයක් ඇතුළත වාර්තා කරන ලෙසද කාරක සභාව නියෝග කර ඇත.
තවද ආනයනික විස්තර ඇතුළත් රේගු සටහන්කර වල දැක්වෙන ප්‍රමාණයන්වලට වඩා අති විශාල ප්‍රමාණයක් යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කර ඇති බවද කමිටුව අනාවරණය කර ගෙන තිබේ. එය මේ වන විට නිවැරදි කරගෙන තිබෙන බව ප්‍රධාන ගණන් දිමේ නිලධාරියා කමිටුව වෙත දැනුම් දි ඇත.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ  වත්මන් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සෑහිමකට පත්විය නොහැකි බවත්  දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ධනාත්මක වර්ධනයක් නොපෙන්වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති, අගමැති සහ පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කරනා බවට රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව අනතුරු ඇගවිමක්ද කර තිබේ.

 

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව මගින් විමර්ශනය කරන 842 ක් වූ ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන මේ වසර අවසානය වන විට පරිගණක ගත කරන බව එම කාරක සභාවේ සභාපති, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න ප්‍රකාශ කළේය.
විමර්ශනය කරන රාජ්‍ය ආයතන සියල්ලක්ම රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව වෙත වසරක තුළදි කැදවිම ප්‍රායෝගික නොවන බැවින් මෙලෙස පරිගණක ගත කරන බවත් ඒ අනුව ආයතනයන් හි තොරතුරු ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ලබා ගෙන ආයතන කැදවිමේ නව ක්‍රමවේදයක් සකසන බවද ඒ මහතා කිවේය.
රාජ්‍ය ආයතන 38 ක් සම්බන්ධයෙන් වූ ගිණුම් කාරක සභාවේ වාර්තාව 23 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් ඇමතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. ආයතන 38 ක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන 41 ක් පැවැත්වූ අතර ඊට අදාළව නිර්දේශ 10 ක් ඉදිරිපත් කළ බව ද නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා පැවසීය.
පරිගණක මෘදුකාංග වැඩසටහන් භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරිම උනන්දු කිරිම හේතුවෙන් මේ වන විටත් එම වැඩසටහන් බොහෝ ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක විම අගය කළ යුත්තක් බවද ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න