නාවුකයන්ට රුවල් ඔරු ජය

ලිප්ටන් කුසලාන රුවල් යාත්‍රා තරගාවලියේ ජයග්‍රහණ රැසක් නාවුක හමුදාව හිමි කර ගනී.

තරගාවලිය ඉකුත් 24 වැනි දා බොල්ගොඩ ජලාශයේ දී පැවැත්විණ.

එය සංවිධාන කරන ලද්දේ කොළඹ රාජකීය රුවල් යාත්‍රා සමාජයයි. 

විවිධ ක්‍රීඩා සමාජ නියෝජනය කරමින් රුවල් යාත්‍රා 43 ක් සමග තරගකරුවන් 51 දෙනෙකු පමණ තරගාවලියට සහභාගී වූ හ.

එහි විවෘත අංශයේ පළමු ස්ථානය, 04 වැනි ස්ථානය හා 06 වැනි ස්ථානයේ සිට 08 වැනි ස්ථානය දක්වා දිනා ගත්තේ නාවුක හමුදා රුවල් ඔරු කණ්ඩායම් වේ.

එන්ටප්‍රයිස් අංශයේ පළමු, දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන සහ ලේසර් අංශයේ පළමු හා දෙවැනි ස්ථාන ද නාවුක හමුදා රුවල් ඔරු සංචිතයේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ දිනාගත් හ.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1244908975638463

වරුණ සිරිනාග
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න