වෙළෙඳ සංගම් හමුවක්

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙළෙඳ සංගම් නියෝජිතයින් හමු වේ.

පළාත් ව්‍යවසායකත්ව මණ්ඩලය යටතේ වන ප්‍රදේශීය වෙළෙඳ සංගම් නියෝජිතයින් එසේ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර හමුවන ලද්දේ 28 වැනි දා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී ය.

බදු ගණනය සහ බදු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් තමන් හට වන ගැටළු ඔවුන් ඇමතිවරයා හමුවේ ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ඊට පිළිතුරු දුන් ඇමතිවරයා පැවසුවේ බදු ගෙවීමේ දී සුළු ව්‍යාපාරිකයින් හට වන ගැටළු එළඹෙන අයවැයෙන් විසඳීමට මහා භාණ්ඩාගාරය සූදානම් බව ය.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න සහ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ද අදාල සාකච්ඡාවට එක් වූ හ.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1246664868796207

අමිල වනිගසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න