සයිටම් සටනට ජවිපෙත්

සයිටම්විරෝධී දෙමාපිය සංගමය කොළඹ කොටුවේ අාරම්භ කර අැති උපවාසයට දේශපාලන පක්ෂ වලට ද අාරාධනා කර තිබේ. ඒ අනුව ජවිපෙ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් 30 වැනි දා පෙරවරුවේ උපවාසයට සහාය දක්වමින් ඊට එක් වූ අයුරු..

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න