ආපදා පාලනයට විධිමත් සැලසුමක්

ආපදාවට පත් දිස්ත්‍රික් හි රාජකාරියේ නිරත වූ සියලු රාජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඇගයීමට ලක් වේ.

ඔවුන්ගේ ඉන්ධන, දුරකතන හා ගමන් වියදම් දීමනා මාස 03 ක් සඳහා දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට ලේකම්වරුන් ඇතුළු දිස්ත්‍රික් කමිටුව තීරණය කර ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පැවසී ය.

අදාල ක්‍රමවේදය පොලිසියට හා ත්‍රිවිධ හමුදාවට බලනොපැවැත්වීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට ද අදාල දීමනා ලබා දෙන්නැයි තමා ලේකම්වරුන්ගේ කමිටුවෙන් ඉල්ලා සිටි බව 14 වැනි දා නෙළුව, ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති වර්ෂාපතන සහ ගංවතුර හේතුවෙන් සිදු වූ ආපදාව යථාතත්ත්වයට පත්කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ සොයා බැලීමේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් රැස්වීමේ දී හෙතෙම ප්‍රකාශ කරන ලදී.

පරිසරය ආරක්‍ෂා කරගන්නේ නැතිව මෙම ප්‍රදේශ ආරක්‍ෂා කරගන්න බැහැ. ගංවතුර හා නාය යෑම් සිදු වූ රක්වාන, දෙණියාය, හිනිදුම, කලවාන, අගලවත්ත ප්‍රදේශවලින් රටේ ප්‍රධාන ජලමාර්ග කීපයක් ආරම්භ වෙනවා. එම නිසා මේ ප්‍රදේශය වනාන්තරය ආරක්‍ෂා කරගත යුතුයි. සිංහල රජ සමයේ උඩරට රාජධානිය ආරක්‍ෂා වුණේ වනාන්තර නිසයි. එකල කිසි විටක වනාන්තර කඩාගෙන මඩුවන්වල පසුකරගෙන කාටවත් යන්නට හැකි වුණේ නැහැ.

වර්තමානයේදී මේ ප්‍රදේශයේ ඇතැම් තැන්වල තේ වගාව ව්‍යාප්තවී තිබෙනවා. එය අවශ්‍ය වුවත් සමහර තැන්වල පරිසයට හානි කර තිබෙනවා. මෙම ප්‍රදේශවල දියුණුව සඳහා වෙනම වැඩසටහනක් සකස් කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකම වනාන්තර මායිම් තිබෙනවා.

ගාල්ලේ හිනිදුම ප්‍රදේශයට වනාන්තර මායිම් වෙනවා. මාතර, දෙණියාය, අගලවත්ත, රක්වාන,කලවාන ප්‍රදේශත් සිංහරාජයට මායිම් වනවා. මේ ප්‍රදේශ හැමදාම නොදියුණු මට්ටමේ තිබෙනවා. මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාස පහ ඇතුළත් කොට ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අප තීරණය කළා. ඒ සඳහා මුලින් විධිමත් සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. මේ වැඩසටහනේ මූලික අරමුණක් විය යුත්තේ පරිසරය ආරක්‍ෂා කිරීමයි. ජල මාර්ග ආරක්‍ෂා කිරීමයි.

පරිසරය සහ ජලමාර්ග ආරක්‍ෂා කරනවා නම් අපට මේ ප්‍රදේශ ආරක්‍ෂා කළ හැකියි.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1263233940472633

සංඛ අබේගුණසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න