අගමැතිට සුබපතමින්..

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාර්ලිමේන්තු දිවියට 40 වසරක් සපිරීම නිමිත්තෙන් 25 වැනි දා පැවති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී ඔහුට සුබපැතුම් එක් කළ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් සාමාජික සාමාජිකාවන් 

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1271650666297627

 

 

 

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න