පැරණි සේවා ස්ථානයක

එප්පාවල සමූපකාර සමිති පරිශ්‍රය වෙත 12 වැනි දා දහවල් ගිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තමා එහි සැපයුම් නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ අවදියේ තමන් සමග කටයුතු කළ හිතවත් සේවකයින් හමු වී සුහද කථා බහක නිරත විය.

සමූපකාර සමිතියේ සභාපති සරත් චන්ද්‍රසේකර මහතා විසින් විශේෂ සිහිවටන තිළිණයක් ඔහු වෙත පිළිගැන්වූ අතර ඔහු එහි සේවය කළ කාලයට අදාල පෞද්ගලික ලිපිගොනුව ද සභාපතිවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගන්වන ලදී.

 

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1287407804721913

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න