ආරක්ෂක සේනා ආඥාපතිවරයෙක්

නව මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති වැඩ භාරගනියි.
මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේ නව ආඥාපතිවරයා ලෙස මේජර් ජෙනරාල් දුෂ්යන්ත රාජගුරු 22 වැනි දා රාජකාරි ඇරඹී ය.
මෙයට ප්‍රථම මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති ව සිටි මේජර් ජෙනරාල් දම්පත් ප්‍රනාන්දු නව නියෝජ්‍ය යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී තනතුරට පත්වීමත් සමග හිස් වූ අදාල ධුරයට මෙසේ නව ආඥාපතිවරයා පත් කර තිබේ.
මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයට පැමිණි නව ආඥාපතිවරයාට 14 වැනි ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තු භට පිරිස් සම්මාන මුරයක් සහ සම්මාන ආචාර පෙලපාලියක් පිරිනැමූ හ.
මුලතිව් ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයට අයත් නිලධාරින් 100 ක් සහ සෙසු නිල 1000 ක් පමණ ඇමතූ නව ආරක්ෂක සේනා ආඥාපතිවරයා තම දැක්ම සහ අනාගත අරමුණු පිළිබඳ භට පිරිස් දැනුවත්
කරන ලදී.

ඔහු නව පත්වීමට ප්‍රථම දඹුල්ල 53 වැනි සේනාංකයේ සේනාංකාධිපතිවරයා විය.

සේනාංකාධිපතිවරුන්, අණදෙන නිලධාරී මුලතිව් ඉදිරි නඩත්තු පෙදෙස,බල සේනාංකාධිපතිවරුන්, ඒකක අණදෙන නිළධාරීන් සහ සෙසු නිල රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ හ.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1297347807061246

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න