අරුන්දික ඉවතට

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු අදාල ධුරයෙන් ඉවත් කෙරේ.

සංචාරක සංවර්ධන හා කි‍්‍රස්තියානි ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ඔහු මෙතෙක් කටයුතු කළේ ය.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි සැප්තැම්බර් 12 වැනි දා එම ධූුරයෙන් ඉවත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරයි.

ශී‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46 (3) (අ) ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව අදාල ඉවත්කිරීම සිදුකර තිබේ.

එය 12 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මකයි. 

වරුණ සිරිනාග
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න