විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය

විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය - 2017 සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක අලෙවි ප්‍රදර්ශනය ඇරඹේ. 

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 26 වැනි දා කොළඹ කාර්මික තාක්ෂණ ආයතන පරිශ්‍රයේ දී එය ආරම්භ විය.

අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ගමට තාක්ෂණය ගෙන යන විදාතාවැඩසටහනේ මූලික අරමුණ දිවයිනේ ග්‍රාමීය  ප්‍රදේශ වෙත විද්‍යා හා තාක්ෂණික දැනුම ලබාදීම තුළින් ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමයි. අමාත්‍යාංශයේ ඍජු  අධීක්ෂණය යටතේ මේ දක්වා රට පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 270කට ආසන්න විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන ප්‍රමාණයක් ස්ථාපිත කොට තිබේ. මෙම විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන හරහා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල බහුලව පවතින ස්වාභාවික සම්පත් වලට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දෙමින් නිෂ්පාදන බිහි කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම හා මඟපෙන්වීම ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ග්‍රාමීය ජනතාව වෙත ලබාදීම සිදුවේ.  ඒ තුළින් ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කෙරේ.  මේ වනවිට විදාතා වැඩසටහන හරහා විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ගෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්  3000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බිහි කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. මේ පිරිස අතරින් දිවයිනේ සුපිරි වෙළඳසැල් වෙත  සෘජුව තම නිෂ්පාදන බිහි කරන සහ විදේශීය වෙළඳපොළට උප ඇණවුම් ලබා දිය හැකි මට්ටමේ සාර්ථක ව්‍යවසායකයන් බිහි වී තිබේ.

අමාත්‍යංශය විසින්, දිරියෙන් නැගී සිටින විදාතා ව්‍යවසායකයන්ට වෙළඳපොළ ජයගැනීමට අවශ්‍ය සහය හා මඟපෙන්වීම ලබාදීමටද  මැදිහත් වේ. එසේම පරිසර හිතකාමී වස විසෙන් තොර ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහල සහ අඛණ්ඩව නිසි ප්‍රමිතියක් පවත්වා ගනිමින් නිෂ්පාදන බිහිකිරීමට සැමවිටම විදාතා වයවසායකයන් උනන්දු කරනු ලබයි.  රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක කරගත හැකි මෙම විදාතා ව්‍යවසායකයන් වෙත සමාජ අවධානය යොමුකරවමින්, දැනුවත්භාවය සහ අවබෝධය තුළින් වස විසෙන් තොර ගුණාත්මක දේශීය නිෂ්පාදන දිරිමත් කිරීම සහ ප්‍රචලිත කිරීම අරමුණු කර ගනිමින්, විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය  විසින් විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය වාර්ෂිකව  සංවිධාන කරනු ලබයි.  විදාතා මධ්‍යස්ථාන තුළින් තාක්ෂණික අත්වැල ලබාගෙන සාර්ථක සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් බවට පත් වූ 80 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් විදාතා හරිත කඩමණ්ඩිය පැවැත්වෙන අතර, ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය සහ අලෙවිය මෙහිදී සිදුකෙරේ.ආහාරමය නිෂ්පාදන, අත්කම් භාණ්ඩ, ඇඟලුම් නිෂ්පාදන, විසිතුරු භාණ්ඩ, දියරමය පිරිසිදු කාරක, ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපාංග ආදී විවිධ ක්ෂේත්‍රවල නිෂ්පාදන සහ නවොත්පාදන ප්‍රදර්ශනයට එක් ව තිබේ.

ප්‍රදර්ශනය 27 වැනි දා දක්වා පැවැත්වේ. 

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1349889698473723

 

අමිල වනිගසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න