විද්‍යා සති සැමරුම්

ශ්‍රි ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය ජාතික විද්‍යා සතිය සමරයි.

ඒ වෙනුවෙන් නොවැම්බර් 10වැනිදා සිට 17වැනිදා දක්වා අදාල පරිශ්‍රයේ දී වැඩසටහන් රැසක් සංවිධානය නර ඇත.

ආරම්භක දින රාත්‍රියේ සිට පසුදින උදෑසන දක්වා රාත්‍රී අහස නිරීක්ෂණ කඳවුරක් සහ විශේෂ දේශන මාලාවක් වේ.

ජංගම දුරකථන, පරිගණක, ටැබ්ලට් උපකරණ වඩා උපයෝගීව භාවිතය සහ තාරකා විද්‍යාව සරලව ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රමවේද වැඩසටහනට ඇතුළත් වේ.

අමිල වනිගසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න