නව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සහ ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු පත් කෙරේ.

ඔහු 21 වැනි දා පෙරවරුවේ සිය නව නිලයේ රාජකාරි අරඹන ලදී. 

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න