නත්තල් ආලෝකය

නත්තල් විදුලි ආලෝකය දැල් වේ.

කොළඹ 07, නිදහස් චතුරස්‍රයේ ආර්කේඩ් සංකීර්ණයේ දී 20 වැනි දා පස්වරුවේ එය විවෘත කරන ලද්දේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙනි. 

කොළඹ අගරදගුරු මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් සහ සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග, පී.ජී. කුමාරසිරි සිරිසේන ඇතුළු පිරිසක් ඊට සහභාගි වී සිටිය හ.

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1401470566648969

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න