නිවසක නිල ඡන්දපත්

පුදුකුඩිඉරිප්පු හි නිවසක තිබී නිල ඡන්ද පත්‍රිකා තොගයක් හමු වේ.

තේරාවිල් හි නිවසක අදාල පත්‍රිකා ඇතැයි 25 වැනි දා පොලීසිය වෙත ලද තොරතුරක් මත අදාල නිවස පරීක්ෂාවට ලක් කළ බව පොලිස් මූළස්ථානය නිවේදනය කරයි.

එහි දී නිල ඡන්ද පත්‍රිකා 288 ක් සමග නිවසේ හිමිකරු හා තැපැල්කරුවෙකු පොලිස් භාරයට පත් ව ඇත.

සැකකරුවෝ 58 හා 40 හැවිරිදි වෙති.

පුදුකුඩිඉරිප්පු පොලීසිය වැඩිදුර විමර්ශන පවත්වනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න