ජපාන දූතයින් අරලිය මැදුරේ

ජපාන සහ තෝකියෝ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයන්හි නිලධාරීන් ඇතුළු දූත පිරිස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවෙති.

ඔවුන් 25 වැනි දා අරලියගහ මන්දිරයේ දී අගමැතිවරයා සමග සාකච්ඡා පැවැත්වූ හ. 

මෙම අවස්ථාවට සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම, අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක, ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහාචාර්ය ධම්මික ගංගානාත් දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගනුමා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූ හ. 

ඡායාරූප - https://www.facebook.com/lakdana/posts/1434480830014609

වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න