මැතිවරණ රාජකාරි අනිවාර්යයි!

පළාත් පාලන මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති සියලු නිලධාරීන් ඊට සහභාගිවීම අත්‍යවශ්‍ය බව මැතිවරණ කොමිසම අවධාරණය කරයි.

සාධාරණ නොවන විවිධ හේතු ඉදිරිපත් කරමින් අදාල ඇතැම් නිලධාරීන් සිය රාජකාරියට වාර්තා නොකිරීම පිළිබඳ වාර්තා වී ඇතැයි එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය 08 වැනි දා විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දේ.

ඊට අමතර ඇතැම් ආයතනවල නිලධාරීන් මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා යෙදවිය යුතු වාහන ඒ සඳහා නිදහස් නොකිරීමට ද කටයුතු කිරීමට සැරසෙන බව උක්ත නිවේදනයේ සඳහන් ය.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත,අදාල දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරීන් වෙත සංගණන ආකෘති මගින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර ඇති,ඡන්ද විමසීම් රාජකාරි පත්වීම් ලද සියලු ආයතනවල සහ පාසල්වල නිලධාරීන් හා ගුරුවරුන් මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා අත්‍යවශ්‍යයෙන් ම සහභාගි වීමේ වැදගත්කම සභාපතිවරයා අවධාරණය කර සිටී.

අදාල රජයේ ආයතන,සංස්ථා සහ මණ්ඩල සතු වාහන අදාල දිස්ත්‍රික් හි මැතිවරණ කටයුතු සඳහා නිදහස්කිරීමේ වැදගත්කම ද ඔහු පෙන්වා දේ.

මහජන බදු මුදලින් වැටුප් ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාවගේ පරම අයිතියක් වන ඡන්ද බලය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නීතියෙන් බැඳී සිටින බව සිහිපත් කරන සභාපතිවරයා එසේ නොකරන නිලධාරීන් වෙතොත් ඔවුනට රුපියල් 100,000 ක දඩයක්,වසර 03 ක සිර දඬුවමක් හෝ අදාල දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන දඬුවම් ලබාදීමට මැතිවරණ කොමිසම සතු හැකියාව ද සිහිපත් කරයි.

සංඛ අබේගුණසේකර
වැඩිදුර තොරතුරු යවන්න

ඔබේ අදහස දක්වන්න