විභාග අයදුම්පත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින පවත්වනුු ලබන ප්‍රධාන පාසල් විභාග සඳහා අයදුම්පත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට කැඳවීමට පියවර ගැනේ. අ.පො.ස (සාමාන්‍යපෙල) සහ (උසස්පෙල) මෙන් ම 05 ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ද එසේ අයදුම්පත් කැඳවීමට පියවර ගන්නා බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 13 වැනි දා විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි. මේ වසරේ එනම් 2020 සිට එය ක්‍රියාත්මක වන අතර, 05 ශිෂ්‍යත්ව […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

සාපෙල සිසු හැඳුනුම්පත් සඳහා විශේෂයක්

වසර 2019 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙල පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා විශේෂිත දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දෙන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ජාතික හැඳුනුම්පත් මේ වනවිට නොලැබී හෝ වෙනත් ගැටළු පවතින සිසුන් වෙනුවෙන් එම තීරණයට එළඹි බව එම කොමසාරිස් ජනරාල් පී.වී. ගුණතිලක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. ඒ අනුව 0115 226115 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

විභාග අයදුම්කරුවන්ට හැඳුනුම්පත් එපා ද?

අපොස සාමාන්‍යපෙල සහ උසස්පෙල විභාග සඳහා 2019 වසරේ පෙනී සිටීමට නියමිත අයදුම්කරුවන්ගෙන් අඩක් පමණ තවමත් ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා අයදුම් කර නැතැයි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස්වරයා කියයි. විශේෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමසාරිස් ජනරාල් පී. වී. ගුණතිලක පවසන්නේ එසේ යොමු කළ අයදුම්පත් ද නිසි පරිදි පම්පූර්ණ කර නැති බව ය. නිසි සේ සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

සෞඛ්‍ය විභාග පසුවට

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත විභාග කිහිපයක් කල් දැමේ. දිවයින තුළ පවත්නා හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන් 2019 අ‍ප්‍රේල් 27 හා 28 දෙදින පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය හා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ දෙපාර්තමේන්තු විභාගය පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබිණ. අදාල විභාග පවත්වනු ලබන දින පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බව සෞඛ්‍ය,පෝෂණ හා දේශීය වෛදය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

සාමාන්‍යපෙල ප්‍රතිඵල අත්හිටුවේ..

අපොස සාමාන්‍යපෙල විභාගයේ නිකුත් කිරීමට නියමිත ප්‍රතිඵල අත්හිටුවේ. ප්‍රධාන කරුණු 05 ක් මත අදාල තීරණයට එළඹි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. ප්‍රධාන සිද්ධි 1315 ක්, අයදුම්කරුවන් සම්බන්ධ සිද්ධි 1265 ක්, කාර්යය මණ්ඩල සම්බන්ධ සිද්ධි 50 ක්, මූලික විමර්ශනවලින් අනතුරුව නිදහස් වූ සිද්ධි 50 ක් සහ ඉදිරි විමර්ශන හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල අත්හිටුවන ලද අවස්ථා 527 ක් ඒ අතර […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න