ඡන්දෙට හැඳුනුම්පත ඕනෙමයි!

එළශෙන මැතිවරණයේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ඡන්ද දායකයින් ඡන්ද පොලේ දී සිය අනන්‍යතාව ප්‍රකාශ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි. ඒ සඳහා * ජාතික හැඳුනුම්පත * වලංගු විදේශ ගමන් බලපතක් * වලංගු රියැදුරු බලපතක් * රාජ්‍ය සේවා විශ්‍රාමික හැඳුනුම්පත * වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත * පුද්ගලයින් ලියාපදිංචිකිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ පූජ්‍ය / පූජක හැඳුනුම්පත හෝ * මැතිවරණය වෙනුවෙන් […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ජාතික හැඳුනුම්පත ලබාගැනීමේ ක්‍රමය

ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවාව තාවකාලික ව නතර කෙරේ. ඉකුත් මාර්තු 16 වැනි දා කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිරීම හේතුවෙන් අදාල සේවාව තාවකාලික ව අත්හිටවූ අතර, තවමත් අදාල අවදානම සම්පූර්ණයෙන් පහ ව නැති හෙයින් එම තීරණය දීර්ඝ කළ බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් පී. වී. ගුණතිලක කියයි. එහෙත් විභාග, සම්මුඛ පරීක්ෂණ, රියැදුරු බලපත් ලබාගැනීම, විදෙස් […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

සාපෙල සිසු හැඳුනුම්පත් සඳහා විශේෂයක්

වසර 2019 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙල පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා විශේෂිත දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දෙන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ජාතික හැඳුනුම්පත් මේ වනවිට නොලැබී හෝ වෙනත් ගැටළු පවතින සිසුන් වෙනුවෙන් එම තීරණයට එළඹි බව එම කොමසාරිස් ජනරාල් පී.වී. ගුණතිලක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. ඒ අනුව 0115 226115 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න