ඇසිදිසි ශිෂ්‍යත්ව මුදල ඉහළට

අධ්‍යාපන

ඇසිදිසි මාධ්‍යවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා වන මුල්‍යාධාරය රුපියල් ලක්ෂ 02 දක්වා ඉහළ නැං වේ.

ශ්‍රී ලාංකික ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීයභාවය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය වාර්ෂික ව ක්‍රියාවට නංවන මාධ්‍යවේදී පුහුණු පාඨමාලා සඳහා මෙතෙක්
රුපියල් ලක්ෂයක් පිරිනැමිණි.

ඒ අනුව මෙවර පාඨමාලාව සඳහා ආපසු නොගෙවනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව මුදල උපාධි හා පශ්චාද් උපාධි වෙනුවෙන් උපරිමය රුපියල් .200,000/= ක් හා දිගුකාලීන හා කෙටිකාලීන සහතික පත්‍ර පාඨමාලා සඳහා උපරිමය රුපියල් 100,000 ක් ලෙස තීරණය කර ඇති අතර, අයදුම්පත් කැඳවීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

වසර 03 ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති දිවයිනේ පිළිගත් විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආයතනවල පූර්ණකාලීන හෝ අර්ධකාලීන පදනම මත සේවයේ නියැලී සිටින වයස අවුරුදු 18-55 ත් අතර මාධ්‍යවේදීන්,නිදහස් මාධ්‍යවේදීන්, ප්‍රදේශීය මාධ්‍යවේදීන් හා වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් ට මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ. ඉල්ලුම් කරනුලබන පාඨමාලාව සෘජුවම ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අදාල පාඨමාලාවක් විය යුතු ය.

මාධ්‍යවේදීන්ට මෙම ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය මගින් දෙවරක් ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන අතර පළමු අවස්ථාවේ සුදුසුකම් ලබාගැනීමෙන් වසර 05 කට පසුව දෙවැනි අවස්ථාව සදහා අයදුම් කළ හැකි වේ.

අදාල අයදුම්පත් 2018-07-16 දින හෝ එදිනට පෙර අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය), මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය, අංක 163, කිරුළපන මාවත, පොල්හේන්ගොඩ, කොළඹ 05 යන ලිපිනය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතු ය.

“ඇසි දිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන – 2018” පිළිබඳ වැඩි විස්තර 0112 513 645, 0112 513 459 සහ 0112 513 460 ඇමතීමෙන් සහ ආදර්ශ අයදුම්පත් www.media.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකියි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *