සාපෙල සිසු හැඳුනුම්පත් සඳහා විශේෂයක්

වසර 2019 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙල පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා විශේෂිත දුරකතන අංකයක් හඳුන්වා දෙන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ජාතික හැඳුනුම්පත් මේ වනවිට නොලැබී හෝ වෙනත් ගැටළු පවතින සිසුන් වෙනුවෙන් එම තීරණයට එළඹි බව එම කොමසාරිස් ජනරාල් පී.වී. ගුණතිලක නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී. ඒ අනුව 0115 226115 […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

පිනට තැලෙන මල්

පියාපත් නැතිව ගුවනෙහි ගමන් කරන ගමන් මලින් මලේ පැණි උදයෙම එකතු කරන ගමන් බණ්ඩි පැටවු රජ කරවන හීන දකින ගමන් අතුර එලූ බුමුතුරුණකි මට කළ හැකි ගමන් දුවගෙ ගවුම හොඳයි මාලු බාන්නට පුතුගෙ කමිසෙ හොඳයි දාම් අදින්නට අපෙ හාමිනේ පිඹිමින් ගිනි දැල්වලට දත කයි පැටවු බඩ ගිනිදැල් නිවන්නට ගුවනින් යන්නෙ දෙවියන් බව අසා ඇතී මිහිබට […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න