සමස්තලංකා වෛද්‍යවරු ඇමතිවරියට ලියති.

සෞඛ්‍යය

සෞඛ්‍ය සේවයේ මතුව ඇති සහ මතුවිය හැකි ගැටළු සහ ඒවාට අදාල යෝජනා පිළිබඳ සමස්තලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සෞඛ්‍ය ඇමතිවරියගේ අවධානය යොමු කරවයි.

අප්‍රේල් 22 වැනි දා ඇය වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් සංගමය මෙසේ ඒ බැව් පෙන්වා දේ.

1. රෝගීන් සහ සෞඛ්ය කාර්ය්ය මණ්ඩලය අතර අනෝන්ය වශයෙන් වෛරසය ව්යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබ විසින් සෞඛ්ය කාර්යය මණ්ඩලය වෙත නිකුත් කර ඇති චක්රලේඛ වලට අනුකූලව රෝහල් තුල කටයුතු කිරීම අත්යාවශ්ය අවශ්යතාවයකි. නමුත් බොහෝ රෝහල් තුල දැනට භාවිතා වන මුව ආවරණ සහ PPE අදාල ප්රමිතියෙන් තොර පුද්ගලිකව සපයා ගත් ද්රව්ය වේ. එසේ හෙයින් අඛණ්ඩවල ප්රමාණවත් පරිදි ප්රමිතියෙන් යුතු මුහුණු ආවරණ සහ පුද්ගල ආරක්ෂණ උපකරණ (Face masks and PPE) සැපයුම ස්ථාපිත කරන ලෙසත්, #කොවිඩ්- 19 (#Covid- 19) වසංගත රෝගයේ ප්රජා ව්යාප්ති අවස්ථාවකට මෙන්ම අනෙකුත් රෝග සහ සෞඛ්ය අවශ්යතාවයන්ට මුහුණ දීමට හැකි පරිදි සෞඛ්ය පද්ධතිය සූදානම් කර තැබීමට සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් ඉතා ඉක්මනින් සකස් කරන ලෙසත් අවධාරණය කරමු.

2. #කොවිඩ්- 19 (#Covid- 19) සඳහා සිදුකරණ PCR පරීක්ෂණ වැඩි ප්රමාණයක්, ඉතාමත් කඩිනමින් හා නිවැරදිව සිදුකළ යුතුව ඇත. මේ සඳහා අත්යාවශ්ය උපකරණ වන PCR යන්ත්ර, ශීතකරණ පහසුකම්, වෛරස් ප්රවාහන මාධ්ය, යන සියල්ලම ප්රමාණවත් පරිදි ඇති ස්ථාන දිස්ත්රික්කයකට එකක් බැගින් හෝ අවම වශයෙන් ගොඩ නැගිය යුතුය. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා දැනට පනවා ඇති පටු සීමාවන් ඉවත්කර උණ සහ ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ සහිත සියළුම දෙනා මෙන්ම ප්රතිකාර කරන වෛද්යවරයා විසින් #කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු වියහැකි බවට තීරණය කරන සියල්ලන්ම පරීක්ෂා කලයුතුය. එනම් දිස්ත්රික්කයක් තුළ හමුවන #කොවිඩ් ආසාදිත බවට සැකසහිත සියළුම රෝගීන් ගේ සාම්පල නිවසේදී හෝ ආසන්නතම මූලික රෝහලේදී ලබාගෙන සැළසුම් සහගත ආරක්ෂිත ක්රියාමාර්ගයක් ඔස්සේ පරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය කරා රැගෙන විත් අදාල පරීක්ෂණය සිදුකර මෙම වසංගත තත්ත්වයට ලක්වී ඇත්ද නැද්ද යන්න පැහැදිලිව අනාවරණය කරගැනීමෙන් අනතුරුව නිසි ප්රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම මගින් සෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩල සහ මහජනතාව යන දෙපිරිසම බේරා ගැනීම පහසුවනු ඇත. විශේෂයෙන් උණ සමග ශ්වසන ආබාධ සහිත රෝගීන් යොමුවිය යුතු ස්ථානය, පරීක්ෂණයට යොමුවිය යුතු ස්ථාන සහ ප්රතිකාර ලබාගත යුතු ආකාරය පිළිබදව නිරන්තරව ජනතාව දැනුවත් කිරීමද අත්යාවශ්ය කාරණයකි.

3. පසුගිය මාසයක පමණ කාලයක් තුල සාමාන්ය ප්රතිකාර කටයුතු වලින් ඉවත්ව සිටීම සහ නව වෛරස රෝගයේ ව්යාප්තිය මත ඉදිරි කාලයේදී රෝහල් පද්ධතිය අධික තදබදයක් සහිත ස්ථාන බවට පත් වන බැවින්, සමාජයට #කොවිඩ්- 19 #Covid- 19 ආසාදිතයින් ව්යාප්ත වන ස්ථාන බවට රජයේ රෝහල් පත්වීම නොවැලැක්විය හැකි වනු ඇත. එම තත්වය වැළැක්වීම පිණිස දැනට තාවකාලික ලෙස නවත්වා ඇති බෝ නොවන රෝගී සායන ( medical clinics) සහ අනෙකුත් සායන ඒවා පැවති බී ශ්රේණියේ මූලික රෝහල් දක්වා වූ රෝහල් පද්ධතිය තුළ නැවත ආරම්භ කිරීම වෙනුවට එම රෝගීන් පරික්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ට අවශ්ය ඖෂධ බෙදාහැරීම සඳහා විධිමත් විකල්ප ක්රමයක් ඇති කිරීම කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමු. ඒ සඳහා පහත විකල්ප ක්රියාමාර්ගය ඉදිරිපත් කල හැකිය.

දැනට ශ්රී ලංකා රජයේ රෝහල් ලේඛනයේ සඳහන්ව ඇති ප්රාදේශීය රෝහල් (A, B, C), සහ ප්රාථමික වෛද්ය සත්කාර ඒකක, (ඒවායේ පිහිටුවා ඇති බාහිර රෝගී අංශයන්ට අමතරව) සායනික මධ්යස්ථාන බවට හැරවිය යුතුය. ඒ සඳහා අත්යාවශ්ය භෞතික සහ මානව සම්පත් ඉතාමත් කඩිනමින් සපයා දිය යුතුය. එම එක් එක් සායනික මධ්යස්ථානයට වෙත යායුතු පුද්ගලයන් සංඛ්යාව නිශ්චිත කර අත්යාවශ්ය මොහොතක දී එම රෝගීන් ප්රධාන රෝහලක් වෙත එනම් විශේෂඥ වෛද්යවරයෙකු වෙත යොමු කල හැකිය. එමගින් බී ශ්රේණියේ මූලික රෝහල් දක්වා වූ රෝහල් පද්ධතිය තුල පැවැත්වෙන සායන සඳහා රෝගී සහභාගීත්වය අවම කල හැකිය. ප්රාදේශීය රෝහල් A, B, C, සහ ප්රාථමික වෛද්ය සත්කාර ඒකක දැනට පවතින සංඛ්යාව ප්රමාණවත් නොවන්නේ නම් සුදුසු නව ගොඩනැගිලි ලබාගෙන අත්යාවශ්ය භෞතික සහ මානව සම්පත් ලබා දී ඒවායේ සායනික කටයුතු ආරම්භ කළ හැකිය. ඒවායෙන් ලබාදෙන නිර්දේශ සහිතව පමණක් ප්රධාන රෝහලකදී ප්රතිකාර කල හැකිය.

4. #කොවිඩ්- 19 (#Covid- 19) ආසාදිතයින් හා වෛරසය වැළදී ඇතැයි සැකකල හැකි ජනතාව සමඟ සිටින, දැනට සිය ප්රවාහන අවශ්යතා සඳහා පොදු ප්රවාහන මාධ්ය භාවිත කරන සෞඛ්යය කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ඔවුන්ටම සීමාවූ විකල්ප ප්රවාහන පහසුකම් ලබාදීම මගින් රෝහල් කාර්ය්ය මණ්ඩලයට සහ ජනතාව අතර රෝගය බෝවීමේ අවධානම අඩුකර ගත හැකිවනු ඇත.

5. රෝහල් තුල දැනටමත් මතුව ඇති අත්යාවශ්ය ඖෂධ හිගය මගහරවා අත්යාවශ්ය ඖෂධ ප්රමණවත් පරිදි අඛණ්ඩව සියළුම රෝගීන් සඳහා සැපයීම සහතික කිරීමට ගතයුතු සියළු ක්රියාමාර්ග වෙත ඔබගේ කාරැණික අවධානය යොමු කරන මෙන් ඉල්ලමු.

සෞඛ්ය අංශවල සේවකයන්ගෙන් සහ මහජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් යෝජනා පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් අවධානය යොමුකරනු ඇතැයි අප සංගමය උදක්ම බලාපොරොත්තු වෙමු.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *