ජුනි 03 පාසල් නිවාඩු

0
322

පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් දිවයිනේ සියලු පාසල් ජුනි 03 වැනි සඳුදා නොපවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන  අමාත්‍යාංශය  නිවේදනය කරයි

ඒ අනුව ඉදිරියේ දී පාසල් පැවැත්වීම පිළිබඳ කාලගුණික නිරීක්ෂණ අනුව දැනුම් දීීමට නියමිත වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here