හදිසි බෝම්බ ප්‍රහාර සිදුවීම් නිසා හෙට සහ අනිද්දා දිවයින පුරා පාසල් වසා දමයි

0
18
හදිසි බෝම්බ ප්‍රහාර සිදුවීම් නිසා හෙට සහ අනිද්දා දිවයින පුරා පාසල් වසා දමයි

හෙට (22) සහ අනිද්දා (23) දිනයන්හි සියළුම පාසල්වලට නිවාඩු දී ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here