ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදය දරුණු වෙයි – බුර්කාවට එරෙහි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්යවරයාට මරණ තර්ජන

0
28
ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදය දරුණු වෙයි - බුර්කාවට එරෙහි වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්යවරයාට මරණ තර්ජන

බුර්කාව තහනම් කළ යුතු බවට පාර්ලිමේන්තුවට පුද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර මහාචාර්ය ආශූ මාරසිංහට අවවාදාත්මක දුරකතන ඇමතුම් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

පෞද්ගලික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වන ලෙස සහ අනතුරු වළක්වා ගැනීමට සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස මෙම දුරකතන ඇමතුම්වලින් මන්තී‍්‍රවරයාට අවවාද කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එක් දුරකතන ඇමතුමක් මුස්ලිම් සංවිධානයකින්ද, අනෙක් දුරකතන ඇමතුම ඉහළ බලධාරියෙකුගෙන්ද ලැබී ඇතැයිද වාර්තා වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here