මැති – ඇමතිලාට කන්න දෙන්න මිලියන 120ක්

0
23

පාර්ලිමේන්තුව සඳහා වාර්ෂිකව වැයවන වියදම් සම්බන්ධයෙන් එහි මූල්‍ය අංශය විසින් තොරතුරු අනාවරණය කර තිබෙන අතර ඒ අනුව අවම වශයෙන් වාර්ෂිකව පාර්ලිමේන්තුවේ ආහාර,විදුලිය,ජලය,දුරකතන වැනි යටිතල පහසුකම් සහා ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවන් සඳහා රුපියල් මිලියන 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වැයවන බව සඳහන් වේ.

ඒ අතර වැඩිම වියදමක් වැයවන්නේ ආහාර සහ පාන සඳහා වන අතර එය වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 120 ක් පමණ වන බව පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය නිලධාරීන් ගණන් බලා තිබේ. මන්ත්‍රීවරුන්, පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය සහ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන අමුත්තන් විසින් ආහාර පාන පරිභෝජනය කරනු ලබන අතර, එයින් 75% ක් වැය වන්නේ කාර්ය මණ්ඩලය පෝෂණය කිරීම සඳහා ය.

ආහාර අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම සඳහා කථානායක කරු ජයසූරිය විසින් පාර්ලිමේන්තු ආපනශාලාවේ පිසින ලද සියලුම ආහාර සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන ලෙසත්, කල්තියා පැමිණිය යුතු පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමෙන් පසු ආහාර පිළියෙළ කරන ලෙසත් නිර්දේශ කර තිබේ.

මීට අමතරව රු. මිලියන 80 ක් විදුලිය සඳහා වැය වන අතර රු. මිලියන 14.5 ක් දුරකථන පහසුකම් සඳහා රු. වසරකට පානීය ජලය සඳහා රුපියල් මිලියන 9 ක් ලැබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

විදුලිබල පරිභෝජනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් එහි වායු සමීකරණ පද්ධතිය සඳහා වන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here