ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනියව අංගොඩ යවයි

0
20

පැහැරගැනීමට ලක්වූ බව කියන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල නිලධාරිනි ගානියා බැනිස්ටර් ප්‍රැන්සිස් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවට අද පැමිණියා.

එහිදී ඇයව විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍ය මණ්ඩලයක් හමුවට ද ඉදිරිපත් කිරීමට අංගොඩ – ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයට යොමුකර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here