කොරෝනා මරණ 62 ක්

2021 ජුනි 11 වැනි දා කිසිදු කොරෝනා මරණයක් වාර්තා නොවූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එහෙත් මැයි 08 වැනි දා සිට 31 වැනි දා දක්වා මරණ 07 ක් වාර්තා වන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ. ජුනි 01 වැනි දා සිට 10 වැනි දා දක්වා මරණ 55 කි.  මියගිය අය අතර කාන්තාවන් 27 දෙනෙක් […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කොරෝනා මරණ 48 ක්

2021 ජුනි 04 වැනි දා කිසිදු කොරෝනා මරණයක් වාර්තා නොවූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එහෙත් මැයි 11 වැනි දා සිට ජුනි 03 වැනි දා දක්වා මරණ 48 ක් වාර්තා වන බව දෙපාර්තමේන්තුව 04 වැනි දා රාත්‍රියේ නිවේදනය කළේ ය. ඒ අතර කාන්තාවන් 23 දෙනෙක් හා පුරුෂයින් 25 දෙනෙකු වන අතර එම එකතුවත් සමග මේ […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

කොරෝනා මරණ 39 ක්

ජුනි මස 02  වැනි දා රාත්‍රිය වනවිට වාර්තා වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 39 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. එදින කිසිදු මරණයක් වාර්තා නොවූ බවත්, මැයි 17 වැනි දා සිට ජුනි 01 වැනි දා දක්වා වූ මරණ මෙසේ නිවේදනය කරන බවත් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක් වේ. ඒ අනුව කාන්තාවන් 19 දෙනෙකු හා […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

නව ආසාදිතයින් 931 ක්

වසර 2021 අප්‍රේල් 23 වැනි දා පස්වරුව වනවිට එදින වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 931 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. මේ වනවිට දිවයිනෙන් වාර්තා වූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 94083 ක් වේ.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ආසාදිතයින් 704 ක්

පෑලියගොඩ සහ මිනුවන්ගොඩ පොකුරු ආශ්‍රිත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන ඉහළ යයි. නොවැම්බර් 15 වැනි දා රාත්‍රිය වනවිට අදාල සංඛ්‍යාව 13788 දක්වා ඉහළ නැංවී ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දේ. එදින වාර්තා වූ නව ආසාදිතයින් ගණන 704 කි. ඔවුන් සියල්ලෝ පෑලියගොඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් බව වාර්තා වේ.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

අද 468 ක්..

නොවැම්බර් 13 වැනි දා වාර්තා වූ කොවිඩ් 19 ආසාදිත සංඛ්‍යාව 468 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. එදින පස්වරුවේ ආසාදිතයින් 198 දෙනෙක් වාර්තා විය. රාත්‍රිය වනවිට තවත් ආසාදිතයින් 270 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන් සියලු දෙනා පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයෝ වෙති. ඒ සමග මිනුවන්ගොඩ හා පෑලියගොඩ පොකුරු දෙකේ එකතුව 12695 දක්වා ඉහළ නැංවී ඇත.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ආසාදිතයින් 8709 ක්

දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ පොකුරුවලින් තවත් ආසාදිතයින් 169 දෙනෙකු වාර්තා වේ. ඒ අතර 18 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලිනි. පෑලියගොඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 151 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව මේ දක්වා සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 8709 ක් වේ.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

තවත් 274 ක්

නොවැම්බර් 04 වැනි දා නව කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 274 ක් වාර්තා වේ. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් 07 දෙනෙකු ද, පෑලියගොඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 267 දෙනෙක් ද ඒ අතර වන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව අදාල සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 8540 දක්වා ඉහළ නැංවී ඇත.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

අළුතෙන් ආසාදිතයින් 164 ක්

දිවුලපිටිය හා මිනුවන්ගොඩ ආශ්‍රිත කොවිඩ් 19 ආසාදිත පොකුරේ සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව 7746 දක්වා ඉහළ නැංවේ. ඊට නොවැම්බර් 02 වැනි දා එක් වූ නව ආසාදිතයින් ගණන 164 කි. නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල 43 දෙනෙකු හා පෑලියගොඩ පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් 121 ක් ද ඒ අතර වන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න

ආසාදිත සංඛ්‍යාව ඉහළට

බ්‍රැන්ඩික්ස් ආසාදිත පොකුරට නව ආසාදිතයින් 10 දෙනෙකු එක් ව ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. 2020 ඔක්තෝබර් 05 වැනි දා රාත්‍රී 09.00 වනවිට එම පොකුරේ වාර්තාගත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මෙසේ ය. ආසාදිත කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ගණන – 69 නිවාඩු ලබා සිටින ආසාදිතයින් ගණන – 09 ( කුරුණෑගල 02, යාපනය 01, මොණරාගල 01, මිනුවන්ගොඩ 05 ) නවතම ආසාදිත […]

තවදුරටත් කියවන්න වැඩිදුර කියවන්න