“මන්නාරම ධීවර කර්මාන්තයෙන් අංක එකට ගේනවා”

0
20

මන්නාරම ප්‍රදේශය ධීවර කර්මාන්තයෙන් ලංකාවේ අංක එකට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සූදානම් බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එහි මූලික පියවරක් ලෙස ධීවර කර්මාන්තය ආශ්‍රිත රැකියා පන්දහසක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවයි අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසන්නේ.

පසුගිය යුධ සමයේදී මන්නාරම ප්‍රදේශයේ ධීවර කටයුතු බොහෝ සෙයින් අඩාල වී තිබූ අතර,ඇතැම් ධීවරයින් තම කර්මාන්තයෙන් සමුගෙන වෙනත් රැකියා සඳහා යොමු වූ බව පවසන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ මේ තත්වය මේ වන විට නතර වී ඇතිමුත් ධීවර කටයුතු සඳහා යොමුවන පිරිස් අඩුවී ඇති බවයි.

මේ තත්ත්වයට පිළියමක් ලෙස කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය හරහා ධීවරයින්ට අවශ්‍ය දැනුම මෙන්ම උපකරණ ලබාදීමටද තමන් මැදිහත්ව කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here