ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්ත ‌වෙයි

0
47
ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්තා ‌වෙයි

ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයෙකු වූ ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්තවී තිබෙනවා.

ජෝර්ජ් එච්. ඩබ්ලිව්. බුෂ් මහතා මිය යන විට 94 වයසේ පසු වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here